หลักสูตรใหม่รองรับปัญหามหาวิทยาลัยปิดตัว

โจทย์ใหญ่ของวงการอุดมศึกษาขณะนี้ คือ มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีและผลิตบัณฑิตตรงความต้องการของตลาดโลก หลังมีมหาวิทยาลัยกว่าสิบแห่งเริ่มทยอยปิดตัวและปิดหลักสูตรจำนวนมาก เหตุไม่มีผู้เรียน ติดตามรายงาน.-

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย